DANKZIJ THUISVERPLEGING LANGER THUIS IN UW EIGEN HUIS?

We willen samen op zoek gaan naar een kwalitatieve oplossing voor iedereen die ondanks lichamelijke noden of psychische aandoeningen graag actief en veilig thuis wil blijven. Aan de hand van een zorgplan, willen wij als thuisverpleging praktijk u ondersteunen en begeleiden.

Waarom kiezen voor zelfstandige thuisverpleging?

  • Vast team met vertrouwde gezichten

  • Continuiteit van zorg door een flexibel team

  • Voor elk probleem hebben we de juiste oplossing in huis

Op het moment dat mensen zorg nodig hebben, denkt men er nogal snel aan om over te stappen naar externe oplossingen zoals het rust- en verzorgingstehuis. Veel mensen weten echter niet dat er thuis ook heel erg veel mogelijk is op vlak van dagdagelijkse zorg. Op het moment dat wij een zorgvraag krijgen, gaan wij thuis eerst op intakegesprek. Samen met de zorgvragende en zijn familie zetten we eerst alle noden in kaart om daarna het ideale zorgplan op maat op te maken. We streven er naar om een zorgvragende zo lang mogelijk thuis te houden, in de gekende en geruststellende omgeving in plaats van meteen te opteren voor externe oplossingen.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN LANGER THUISBLIJVEN?

  • Hoe langer je thuis blijft, hoe langer het gevoel van zelfstandigheid behouden blijft.

  • De vertrouwde omgeving, vrienden en buren blijven een constante bron van sociale interactie

  • Ook zorg blijft mee ‘in uw handen’, dit gevoel van in controle te zijn is super waardevol

  • Er is uiteraard een lagere woonkost verbonden aan thuis blijven

Wij als thuisverplegingspraktijk willen u bijstaan, om uw verlangen om zo lang mogelijk thuis te blijven, te begeleiden en te helpen. Ook zoeken we samen met u naar een zo goed mogelijke oplossing voor de uitdagingen van thuis te blijven die u zou ondervinden.


U maakt een afspraak en wij zetten in kaart wat er nodig is om u op lange termijn kwalitatief en zinvol thuis te houden.